Koučink

 

O mně Zlatý Ámos Sluchátko Tvorba

 

Co je pro mě koučink?
Koučink je pro mě doprovázení klienta na jeho cestě osobním i profesním životem, která vede k uvědomění a rozvoji jeho jedinečného talentu a dosažení stanovených cílů.

Proč koučuji?
Těší mě, že lidé v sobě nalézají vnitřní sílu, s kterou dochází ke svému cíli a že jim v tomto procesu jako průvodce mohu být nablízku navozením příjemné atmosféry, navázáním  důvěryplného vztahu, nasloucháním, dotazováním.  

Jak to probíhá?
Koučování probíhá buď formou osobního setkání či jako telekoučink (telefon, SKYPE). Osobní setkání mohou probíhat ve Vámi zvolených místech (Praha, Říčansko) či v kanceláři kouče (Praha, Říčansko).  
Nejprve se sejdeme na seznamovací setkání, kde vám přiblížím, co je a co není koučink a nastíníme si společně možný scénář dalšího postupu. Poté následují koučovací setkávání dle potřeby (doporu