Sluchátko

 

O mně Zlatý Ámos Sluchátko Tvorba

 

Spolek Sluchátko vznikl v roce 2009 (tehdy občanské sdružení). Stanovy říkají, že mezi jeho činnosti patří pořádání a spolupodílení se na mimoškolních akcích pro děti mateřských, základních a středních škol, vedení dětí k dodržování základních mravních, etických a sportovních pravidel, vedení dětí ke schopnosti smysluplně využívat volný čas, předcházení negativním vlivům, jako je užívání drog, počítačová závislost, sprejerství, záškoláctví, potulování se, poskytování poradenství učitelům a pedagogickým pracovníkům mateřských, základních a středních škol, poskytování poradenství rodičům žáků mateřských, základních a středních škol při řešení problémů souvisejících se školní docházkou, provozování sportu, pořádání sportovních soutěží a závodů, napomáhání rozvoji veřejného života, zejména formou veřejně prospěšné činnosti a osvětové činností, mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti, provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí, provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti. Stránky spolku Sluchátko naleznete zde.

Geneze spolku i s jeho názvem Sluchátko (to odkazuje k naslouchání, informování) je mnohem delší. Je ale prakticky spojena s pořádáním letních táborů, které pořádáme již od roku 1990. Zpočátku to byly tábory pro Český Červený kříž a později - od doby, kdy jsem se stal učitelem na ZŠ Mendíků - se tábory spoluorganizují se školou, na které učím. Tábory jsem se snažil vždy plánovat tak, aby byly pro děti přínosné, bavily je, a také aby se něco dozvěděly, něco nového si odnesly. Každý tábor má nějakou jednotící myšlenku. Postupně tak vznikaly celotáborové hry. Intuitivně jsem tak došel k metodě projektů, kterou jsem začal využívat také ve své školní praxi.

Postupně se k pořádání táborů přidaly další mimoškolní aktivity dětí, cyklovýlety, sportovní soutěže, podpora akcí fotbalové přípravky SK Všestary či dobrovolnické akce pro Dětský domov ve Strančicích. Poslední dobou přibyla také poradenská činnost pro učitele a rodiče.

Stránky letních sluchátkových táborů naleznete zde a některé starší tábory jsou k nakouknutí zde: 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017.